Oudegracht 227

De kroon werd veel als huisnaam gebruikt. Om het ene huis van het andere te onderscheiden gebruikte men namen als ‘de vergulde kroon’ of de ‘keizerskroon’.

Uit een document van 1413 blijkt dat het de ‘husinge ende hofstede van Ghiseberts van Raephorst’ was. Het koopmanshuis diende ook als pakhuis voor het opslaan van het graan dat door schepen over de Oudegracht werd aangevoerd . Omdat er stevige vloeren nodig waren werden er in het houten skelet vijfenveertig eiken van 100 jaar oud verwerkt.

In 1652 woonde in dit huis de graankoopman Jan Bastiaensen van Schoonderwoert. In 1677 wordt het voorhuis dat dan ‘DE DRIE KRONEN’ heet verkocht aan ‘coornkoper’ Jan van Rietbeek. In 1716 woont er nog steeds een graanhandelaar: Arnoldus van Wijkersloot. In 1719 wordt het achterhuis eigendom van het Regulierenklooster, dat er een bank van lening vestigt. Het huis krijgt dan de bijnaam ‘Het Pandhuis’.

De steen werd in 2010 door beeldhouwer Richard Wendling gerestaureerd. Afbeelding van vóór en na de restauratie.

Geveltekens in de buurt