Oudegracht 227

Gekleurde figuratieve gevelsteen

Afbeelding van drie vergulde kronen en de tekst: IN DE 3 KRONE.

De kroon werd veel als huisnaam gebruikt. Ter onderscheiding had men namen als ‘de vergulde kroon’ of de ‘keizerskroon’.

 

Uit een document van 1413 blijkt dat het de ‘husinge ende hofstede van Ghiseberts van Raephorst’ was. In het houten skelet van dit koopmanshuis, dat tevens als pakhuis diende, zijn vijfenveertig eiken verwerkt, die bij het bouwen honderd jaar oud waren. De stevige vloeren waren nodig voor het opslaan van graan, dat met schepen door de Oudegracht werd aangevoerd en door zakkendragers opgeslagen.

In 1652 woonde in dit huis de graankoopman Jan Bastiaensen van Schoonderwoert. In 1677 wordt het voorhuis dat dan ‘DE DRIE KRONEN’ heet verkocht aan ‘coornkoper’ Jan van Rietbeek. In 1716 woont er nog steeds een korenhandelaar: Arnoldus van Wijkersloot. In 1719 wordt het achterhuis eigendom van het Regulierenklooster, dat er een bank van lening vestigt. Het huis krijgt dan de bijnaam ‘Het Pandhuis’.

De steen werd in 2010 door beeldhouwer Richard Wendling gerestaureerd. Afbeelding van vóór en na de restauratie.

Geveltekens in de buurt