Oudegracht 231

DE WAN

Dit van oorsprong middeleeuwse huis kreeg in de 17de eeuw een nieuwe gevel. Op de gevelsteen staat een vergulde korenzeef afgebeeld, die herinnert aan het beroep van een vroegere bewoner (een ‘koornkoper’), alsmede aan de oude huisnaam: ‘DIT IS IN DE VERGVLDE WAN’. Het gedeelte van de Oudegracht ten noordwesten van de Reguliersbrug werd ca. 1400 al vermeld als Koornmarkt.

Geveltekens in de buurt