Oudegracht 235

Gekleurde figuratieve gevelsteen

IN DE BLAVWE HEN

(In de blauwe hen)

Onder de lopende hen staat de huisnaam. De naam wordt al in 16e eeuw vermeld. Het pand stond ‘opten hoeck van den inganck des Regulieren convents’ (Bron: Utrechtsch Provinciale Stadsalmanak, 1883, pag 323), en was tot 1580 eigendom van het Regulierenklooster.

Geveltekens in de buurt