Oudegracht 235

IN DE BLAVWE HEN

(In de blauwe hen)

Onder de kip staat de huisnaam. Die naam wordt al in 16e eeuw vermeld. Het pand stond ‘opten hoeck van den inganck des Regulieren convents’ (Bron: Utrechtsch Provinciale Stadsalmanak, 1883, pag 323), en was tot 1580 eigendom van het Regulierenklooster.

Geveltekens in de buurt