Oudegracht 242 – DE DRI KALCKDRAGERS

De gevelsteen De Dri Kalckdragers in de gevel van Oudegracht 242 verwijst naar de vroegere bestemming van dit pand. Kalk werd per schip over de Oudegracht aangevoerd. Kalkdragers brachten dan de kalk in zakken het pakhuis binnen, waar het werd opgeslagen. Als maat gold een ‘loop’, waarmee de manier van transport werd aangeduid.

Boven in de halsgevel staat op het lint het jaartal MDCC (1700). In dat jaar werd de middeleeuwse houten gevel van dit kalkpakhuis afgebroken en vervangen door een stenen gevel.

Tot 1602 was het huis eigendom van het Abraham Doleklooster. In 1743 is het huis DE DRI KALCKDRAGERS door Florentius van Pallaes, de man van de testateur Margareta van den Idsert,  ´gelegateert ten behoeve van de rooms-katholieke armen.

In 2010 is de steen gerestaureerd door Richard Wendling, waarbij de originele kleuren weer zijn teruggebracht.

Afbeelding van vóór en na de restauratie.

Geveltekens in de buurt