Oudegracht 249

DE WITTE LEEU

Op de gevelsteen staat een naar links lopende leeuw afgebeeld. Deze huisnaam komt in 1650 voor het eerst voor. Het huis dateert uit de 15e eeuw.

Op YouTube staat een filmpje over de geschiedenis van het huis Oudegracht 249: https://www.youtube.com/watch?v=zAmSz1g2-dw 

Zie ook: http://dewitteleeu.nl/historie-de-witte-leeu/ (Hierin wordt abusievelijk Oudegracht 277 genoemd als adres van de brouwerij, maar dit moet 270 zijn (even nummer)

Geveltekens in de buurt