Oudegracht 256

Op de daklijst staat: ‘ANNO DEN IJZERBERCH 1624’.

De huisnaam ‘DEN IJZERBERCH’ komt vanaf 1654 ook in archiefstukken voor. Waarom 1624 wordt genoemd op de gevel is (vooralsnog) onduidelijk.

Wellicht is de naam ontleend aan het bedrijf van de eigenaar, David van Gelder: in 1603 wordt als zijn beroep opgegeven ‘IJsercoper’ (Zie: Utrechts Archief, Transporten en plechten)

Geveltekens in de buurt