Oudegracht 265

Voormalige Paus Adriaanschool

Links staat op het gebeeldhouwde lint ‘PAUS’ en rechts ‘ADRIAAN’, in het midden staat de gevelsteen met het portret van paus Adrianus VI.

Adrianus VI, ofwel Adriaan Florisz. Boeyens, werd in 1522 tot paus gekozen als enige Nederlander in de geschiedenis. Zijn geboortehuis stond in de Brandsteeg en werd later samengevoegd met het belendende huis Brandaa aan de Oudegracht. Het geheel kreeg in de zestiende eeuw de naam: ‘IN PAUS ARIEN’, waarbij op de houten gevel Adriaans portret met diens naam kwam.

In de achttiende eeuw volgde een verbouwing waarbij de gevelstenen werden aangebracht. De oudere huisnaam ‘BRANDAA’ was waarschijnlijk afgeleid van de toenmalige eigenaar Dirk van der Aa Brandtssoon (1389). Ook de ernaastgelegen Brandsteeg (nu Brandstraat) is naar hem genoemd. In 1911 werd het gehele pand gesloopt om plaats te maken voor de Paus Adriaanschool van de Zusters van Liefde. Bij de bouw zijn onderdelen van het oude huis in het nieuwe gebouw opgenomen. Daardoor bevinden zich op de school twee oudere wapenstenen: Links het wapen van Pius X (Riese, 2 juni 1835 – Rome, 20 augustus 1914) die paus was in de tijd van de bouw van de school, Rechts staat  het wapen van paus Adrianus VI.

De tekst van de stenen luidt:
HIER BOUWD
ANNO 1911
R.K. SCHOOL
L.O. VOOR MEISJES
De school is gebouwd in de stijl van de Hollandse neorenaissance.

Geveltekens in de buurt