Zoek in de databank naar geveltekens

Sluiten

Oudegracht 265

Gevel en wapensteen

Voormalige Paus Adriaanschool

Links staat op het gebeeldhouwde lint ‘PAUS’ en rechts ‘ADRIAAN’, in het midden is de gevelsteen met het portret van paus Adriaan VI.

Adriaan Florisz. Boeyens werd in 1522 als enige Nederlander in de geschiedenis tot paus gekozen. Zijn geboortehuis stond in de Brandsteeg en werd met het belendende huis Brandaa, gelegen aan de Oudegracht, samengetrokken. Dit huis kreeg in de zestiende eeuw de naam: ‘IN PAUS ARIEN’, waarbij op de houten gevel Adriaans portret met diens naam kwam.

In de achttiende eeuw volgde een verbouwing waarbij de gevelstenen werden aangebracht. De oudere huisnaam ‘BRANDAA’ was waarschijnlijk afgeleid van de toenmalige eigenaar Dirk van der Aa Brandtssoon (1389), aan wie ook de naastgelegen Brandsteeg (nu Brandstraat) haar naam ontleent. In 1911 werd het gehele pand gesloopt om plaats te maken voor de Paus Adriaanschool, opgericht door de Zusters van Liefde. Bij de bouw zijn onderdelen van het oude huis opgenomen. Op de school bevinden zich twee onbekende wapenstenen.

De tekst van de stenen luidt:
HIER BOUWD
ANNO 1911
R.K. SCHOOL
L.O. VOOR MEISJES
De school is gebouwd in de stijl van de Hollandse neorenaissance.