Oudegracht 276

Figuratieve gevelsteen en jaartal

De huisnaam ‘’T WITTEBROOTSKINT’ dateert uit 1631.

De gevelsteen, in 1990 vervaardigd door Evelien Ebens, vertelt de Utrechtse legende van het Wittebroodskind. Bij het bouwen van de Mariakerk (in de elfde eeuw) ontdekte men bij het funderen van een vieringpijler een bron waaruit voortdurend water stroomde. Plebeo, een van de bouwmeesters, bedacht de bouwmethode, waarbij de pijler op ossenhuiden werd gefundeerd. Zijn zoontje vertelde de oplossing aan de bakker in ruil voor een wittebrood. In zijn woede sloeg de bouwmeester zijn kind dood met een brood.

Geveltekens in de buurt