Oudegracht 276

De huisnaam ‘’T WITTEBROOTSKINT’ dateert uit 1631.

De gevelsteen, in 1990 gemaakt door Evelien Ebens, vertelt de Utrechtse legende van het Wittebroodskind. Bij het bouwen van de Mariakerk (in de 11e eeuw) ontdekte men bij het funderen van een vieringpijler een bron waaruit voortdurend water stroomde. Plebeo, een van de bouwmeesters, bedacht een oplossing: hij fundeerde de pijler op ossenhuiden. Zijn zoontje vertelde dat aan de bakker in ruil voor een wittebrood. In zijn woede sloeg de bouwmeester zijn kind dood met een brood.

Geveltekens in de buurt