Oudegracht 278

Huisnaam

’T VERGULDE STOELTJE

Naar alle waarschijnlijkheid heeft het huis de naam gekregen nadat op 27-5-1583 Aelbert Adriaens zn, van beroep ‘stoeldrayer’, het huis koopt van Henrick van Noordt. Het had in de loop der tijd verschillende namen: De Gulde Stoel (1601), ‘t Vergulde Stoeltje (1661),  ‘Het Stoeltjen’ (1719).

 

Geveltekens in de buurt