Oudegracht 291

Gekleurde figuratieve gevelsteen en jaartallen

HET TORFSCHIP

Uitgebeeld is de huisnaam in de vorm van een Utrechtse bok, die werd gebruikt voor het vervoer van turf uit de veengebieden in het noordwesten van de provincie Utrecht naar de grote steden. Bij kleine hoeveelheden turf werd een turfkruiwagen gebruikt. Op de steen staan de jaartallen 1659-2003. De steen werd in 2003 vervaardigd en aangebracht door Koos Boomstra en Tsjerk Holtrop.

Geveltekens in de buurt