Oudegracht 294

Jaartalsteen
In de geveltop zit een cartouche in Lodewijk XIV-stijl met het jaartal: ‘AO 1728’. In dat jaar
vond een verbouwing plaats.

Geveltekens in de buurt