Oudegracht 299

DE OLYPHANT

Het huis werd vrijwel geheel nieuw gebouwd in de achttiende eeuw, iets dat in Utrecht weinig voorkwam. De huisnaam stamt uit 1731, toen het huis werd gekocht door Jan de Heger, ‘fabriquer’ en koopman. Hij was waarschijnlijk de bouwheer van dit huis. Rond 1900 was hier het ‘Tehuis voor vrouwen en jonge meisjes uit alle standen’ van de Nederlandsche Vereeniging ter Behartiging van de Belangen der Jonge Meisjes. Tussen 1921 en 1974 was er de groothandel Snuif & Co. gevestigd. In 1974 werd het interieur grotendeels verbouwd tot kantoren. Boven de deur staat de huisnaam.
De olifant was geliefd als uithangteken bij koekjesbakkers: het dier diende als symbool voor verre landen waar de specerijen gehaald werden.

Geveltekens in de buurt