Oudegracht 320

De huisnaam ‘PAYENBORCH’ is in hardsteen boven de voordeur uitgehouwen. De gekleurde gevelsteen met de tekst ‘IN KLEYN PAYENBORCH’ werd vervaardigd door Koos Boomstra en Tsjerk Holtrop.

Al in de middeleeuwen stond hier het grote huis Payenborch op de hoek met een steegje dat het Payensteegje genoemd werd. Ernaast stond het huis Klein Payenborch. De naam is afkomstig van de familie Paye, die er van het midden van de veertiende eeuw tot het einde van de vijftiende eeuw gewoond heeft. In het Centraal Museum wordt een gevelsteen met de tekst ‘IN KLEYN PAYENBORCH’ bewaard.

Geveltekens in de buurt