Oudegracht 323

DE MORGENSTER

In de achttiende-eeuwse klokgevel bevindt zich een gevelsteen met de afbeelding van een stralende zon. Dit huis brandde in 1959 geheel uit en werd vervolgens in hetzelfde jaar gerestaureerd. Een andere huisnaam werd vroeger op een uithangbord vermeld: ‘DE DRIE HAMMEN’.

Geveltekens in de buurt