Oudegracht 31/Waterstraat 2

Eén gevelsteen, vervaardigd door de beeldhouwer J. Dresmé, toont een afbeelding van Maria, Moeder van Goede Raad. Die steen zat oorspronkelijk in het parochiehuis van de Augustinuskerk, Oudegracht 31. Dit parochiehuis werd in 1919 ‘Genazzano’ gedoopt, naar het Italiaanse bergstadje, waar een Mariakapel stond met een beroemde afbeelding van de Moeder van Goede Raad.

In de muur bij de ingang Waterstraat 2 is een herdenkingssteen aangebracht:

1934
KLOOSTER GENAZZANO
HERBOUWD
1997

In 1997 werd op deze locatie een nieuw klooster voor de zusters Augustinessen van Sint Monica gebouwd, die zich inmiddels in het voormalige parochiehuis gevestigd hadden. Ook dit klooster kreeg weer de naam Genazzano en de gevelsteen werd opnieuw in de kloostermuur aan de Oudegracht opgenomen. (vgl. Ton H.M. van Schaik in Tijdschrift Oud-Utrecht 2004 p. 62-67)

In 2015 werd een gevelsteen De Duif verplaatst van de binnenplaats naar de buitenmuur van het klooster- om de hoek bij de Jacobskerksteeg. Op het plaatje onder de gevelsteen staat de tekst:

VREUGDEVOLLE HERINNERING AAN DE
HERRIJZENIS UIT DE ONDERDRUKKING
7 MEI 1945

De datum verwijst naar de bevrijding van de stad Utrecht.

De gevelsteen is een geschenk van pastoor Van Nuenen van de Augustinuskerk, aan de zusters Augustinessen van St. Monica. Zij hebben zich in de oorlog, onder andere met een gaarkeuken en bieden van onderdak, ingezet voor duizenden Utrechters en ontheemden van elders, die hun toevlucht bij de zusters zochten.

Maria de Bruijn -bestuurslid van het Utrechts Geveltekenfonds- hield ter gelegenheid van de verplaatsing van de gevelsteen in 2015 een toespraak. Zij gaat met name in op de geschiedenis van het klooster en de liefdadigheid van de Augustinessen voor, en in de Tweede Wereldoorlog.

Geveltekens in de buurt