Oudegracht 330

SINTERNICLAES, 1618 – 1997

De gevelsteen, gemaakt door Koos Boomstra en Tsjerk Holtrop, werd op 4 december 1997 door Sint Nicolaas onthuld.

De huisnaam ‘SUNTE NYCLAES’ wordt genoemd in een hypotheekakte van 1554 en is wellicht geïnspireerd op het beroep van de eigenaar Willem Willemsz.: hij was bakker. Op de uithangborden was de afbeelding van Sint Nicolaas vooral bij koekbakkers een geliefd thema. Tevens kan de huisnaam te maken hebben met de Sint Nicolaasparochie, waartoe het huis behoort. Ook de naam ‘sinterniclaes’ en ‘sinterclaes’ komt in de actes voor.

De Klaaskerk werd in 1173 gewijd aan Sint Nicolaas, patroonheilige van de zeevarenden. De kerk stond toen bij een belangrijk handelspunt van Utrecht en lag aan vier waterwegen: de Keulse Vaart, de Vaartse Rijn, de Kromme Rijn en de Tolsteegsingel.

De gevelsteen van Portlandkalksteen is geïnspireerd op een paneel van een uit tien delen bestaand altaarstuk, dat in 1425 door de Italiaan Gentile da Fabriano werd vervaardigd in opdracht van de welgestelde Florentijn Bernardo Quaratesi. Dit altaar stond tot 1824 op het hoogaltaar van de San Niccolo in Florence. Scènes uit het leven van Sint Nicolaas worden erop afgebeeld, zoals de redding van een schip in nood.
Op de gevelsteen biedt Sint Nicolaas, verschijnend in een wolk, de schippers de reddende hand. Op de banderol staan in vergulde letters de huisnaam, de datum van de splitsing van het huis (1618) en de datum van de totstandkoming van de steen (1997).

Geveltekens in de buurt