Oudegracht 332

DEN TEEREN OVEN 1618 – 1996

De oude huisnaam is verbeeld in een kleine scheepswerf met daarop een pruttelende teeroven. De gevelsteen werd in 1996 gemaakt door Koos Boomstra en Tsjerk Holtrop.

In de zeventiende eeuw waren de werven tussen de Weesbrug en de Vollersbrug het domein van de scheepstimmerlui. Diverse huisnamen herinneren nog aan deze bedrijvigheid: ‘DE PECKKETEL’, ‘HET CROMHOUT’ en het ‘BEYTELSCHIP’.

Geveltekens in de buurt