Oudegracht 332

Figuratieve gevelsteen en jaartallen

DEN TEEREN OVEN

De oude huisnaam is verbeeld in een kleine scheepswerf met daarop een pruttelende teeroven. De gevelsteen werd in 1996 vervaardigd door Koos Boomstra en Tsjerk Holtrop.

In de zeventiende eeuw waren de werven tussen de Weesbrug en de Vollersbrug het domein van de scheepstimmerlui. Diverse huisnamen herinneren nog aan deze bedrijvigheid: ‘DE PECKKETEL’, ‘HET CROMHOUT’ en het ‘BEYTELSCHIP’.

 

Geveltekens in de buurt