Oudegracht 340

Tussen de ramen op de verdieping van het hoekhuis zit een gevelsteen met daarop afgebeeld een maar links lopende eenhoorn en daaronder de tekst:

DIT.IS.INDEN
EENHOOREN

De naam ‘DE EENHOOREN’ wordt voor het eerst op een uithangbord genoemd in 1585. Daarvoor heette het huis ‘GROOT SCHOONENBORCH’. In 1642 werden beide namen gebruikt: ‘Groot schoonenborch alias den Eenhoorn’. Vermoedelijk dateert de gevelsteen uit die tijd.

Geveltekens in de buurt