Oudegracht 344

Huisnaam, figuratieve gevelsteen, wapensteen, jaartalsteen

Huis gebouwd in 1888, in Hollandse Renaissancestijl, met verschillende geveltekens:

Huisnaam: HET VERWENDE NEST

met links en rechts wapensteen

Gevelsteen

Nest met vogel (duif?)

Jaartalsteen

1888

Geveltekens in de buurt