Oudegracht 33 – R.K. Meisjesschool

Naam

Boven de deur staat: ‘R.K. MEISJESSCHOOL’.
De steen, voorstellende Maria met kind, werd in de nieuwbouw -Oudegracht 31- teruggeplaatst.

 

Geveltekens in de buurt