Oudegracht 33 – R.K. Meisjesschool

R.K. Meisjesschool

Boven de deur staat: ‘R.K. MEISJESSCHOOL’.
De steen, voorstellende Maria met kind, werd in de nieuwbouw -Oudegracht 31- teruggeplaatst. Zie voor een foto van de steen het huis op nr 31.

Geveltekens in de buurt