Oudegracht 361

De uit 1810 stammende huisnaam ‘Het VRIESCHE BOTERVAT’ is in beeld gebracht op de gevelsteen die in mei 1991 werd vervaardigd door Koos Boomstra en Tsjerk Holtrop. Op het lint boven het botervat staat de Friese vlag. Ter linkerzijde van het vat ziet men een eigentijds verschijnsel: een ingetrapt fietswiel. Een oudere huisnaam was ‘DE BOTERTON’. Vermoedelijk werd er op dit adres boter gemaakt of opgeslagen in de werfkelder.

Geveltekens in de buurt