Oudegracht 364

Op het fries boven de deur staat ‘DE BOOG’ en verderop in natuursteen uitgehouwen ‘DE GESLOTEN STEEN’, met de toevoeging ‘M.E.KUILER.ARCHITECT’. Op de verdieping bevinden zich twee stenen, de een met een afbeelding van een huis en de andere met een ovaal wapenschild. Daarboven staat: ‘1844 ANNO 1908’.

Dit pand, op de zuidhoek van de voormalige Eligensteeg (thans Eligenhof) en de Oudegracht, is een samenvoeging van drie oude huizen.  Over het hoekhuis schreef Van de Monde in 1844 in zijn Geschied- en oudheidkundige beschrijving […] der stad Utrecht […]’:

‘Zij is bij het volk algemeen bekend onder de benaming van DEN GESLOTEN STEEN, uithoofde er op de Zuidwesthoek van de Groot Eelgissteeg aan de Oudegracht een bijzonder zware keisteen met ijzeren ketenen aan het hoekhuis bevestigd ligt. De steen, welke in een schepenbrief van 1520 al vermeld wordt, is waarschijnlijk aldaar gelegd, om dit huis bij het slepen van vrachtgoederen of het rijden van wagens voor schade te vrijwaren, zoals dit voor onderscheidene hoekhuizen gebruikelijk was’.

Van der Monde vertelt de legende, dat de duivel ‘s nachts met de steen placht te gooien en dat wegens het overdonderende lawaai de steen met kettingen is vastgelegd. Hij eindigt met ‘tot op heden ligt hij rustig daar’.

Toen Ribbius Peletier in 1859 hier zijn tabaks- en sigarenfabriek vestigde, noemde hij de fabriek dan ook ‘DEN GESLOTEN STEEN’. Onder deze huizen liggen zeer diepe kelders, die onder de voormalige Eligensteeg en onder Oudegracht 362 doorlopen. Hier is de bierbrouwerij De Boog gevestigd geweest. Daaraan herinnert de andere gevelsteen.

Geveltekens in de buurt