Oudegracht 373

Figuratieve gevelsteen, jaartalsteen

Voormalige Ulo
Op de vier gevelstenen worden afgebeeld de naam ‘PAUS ADRIAAN SCHOOL ULO’ en het bouwjaar ‘ANNO 1916’. De gevelsteen beeldt twee lerende meisjes in een schoolbank af. Oorspronkelijk was hier de rooms-katholieke Bewaar- en Werkschool gevestigd (Geerteschool).

Geveltekens in de buurt