Oudegracht 399 – 403

©John van Erve

Voormalige pastorie Sint Martinusparochie

De tekst in de zijmuur luidt:

UIT DANKBAARHEID VOOR DE ZICHTBARE BESCHERMING
VAN DE STAD UTRECHT
EN IN HET BIJZONDER VAN DE PAROCHIE
GEDURENDE DE OORLOGSJAREN MEI 1940- MEI 1945
WERD DIT MARTINUSMONUMENT OPGERICHT.

DE PLECHTIGE ONTHULLING HAD PLAATS OP
7 NOVEMBER 1948 DOOR
ZIJNE EMINENTIE KARDINAAL DE JONG

HET KERKBESTUUR
MGR. J.G. VAN SCHAIK
J.C.M. VAN AKEN
A. DE LEEUW
R. VAN DER VELDEN
F.M. MAARSCHALKERWEERD
H. VAN KESTEREN

BEELDHOUWER ALB. TERMOTE ARCHITECT C.M. VAN MOORSEL PZN.

Deze tekststeen behoort bij het door Albert Termote (1887-1978) vervaardigde beeld van Sint Martinus. De heilige werd beschouwd als beschermer van de stad gedurende de oorlogsjaren. Martinus is hier afgebeeld als geharnaste ruiter. Zijn paard vertrapt een draak. De Sint Martinusparochie had tijdens de eeuwwisseling een bloeiende tijd. Ca. 1870 bouwde architect Alfred Tepe de pastorie en in 1901 de neogotische Sint Martinuskerk. In 1989 werd de kerk door architect Dolf de Maar verbouwd tot 23 appartementen.

©John van Erve

Geveltekens in de buurt