Oudegracht 42 – De Gouden Ster

Figuratieve gevelsteen

Een achtpuntige ster is op deze steen weergegeven, waaronder de huisnaam: ‘DE GOUDENSTER’.

In een transportakte van 1707 wordt het huis ‘DE VERGULDE STER’ genoemd.

Geveltekens in de buurt