Oudegracht 42 – De Gouden Ster

De Gouden Ster

Een achtpuntige ster is op deze steen weergegeven, waaronder de huisnaam: ‘DE GOUDEN STER’.
In een transportakte van 1707 wordt het huis ‘DE VERGULDE STER’ genoemd.

Geveltekens in de buurt