Oudegracht 46, De Witte Vosch

Huisnaam

OP de daklijst staat: ‘WITTE VOSCH’. De huisnaam stamt uit 1661

Geveltekens in de buurt