Oudegracht 70, Den Seventoorn

Jaartalsteen met huisnaam 

De gevelsteen van Drachenfels-trachiet, werd vervaardigd door Willem van Kuilenburg en in 1941 bij een restauratie aangebracht. De tekst is slecht leesbaar maar luidt:

1582
DEN SEVENTOORN

Deze huisnaam kwam al in 1582 voor, als ‘vanouts genaempt Den Seventoorn’. In de loop der tijden leest men in eigendomsbewijzen van het huis de naam: ‘DE SEVEN TOORNEN’. In 1622 waren in het huis een brouwerij en een rosmolen gevestigd. Omtrent de betekenis van de naam is niets bekend. Ook is niet duidelijk of er ooit een steen in de gevel heeft gezeten met een afbeelding die verwijst naar zeven torens.

Geveltekens in de buurt