Oudegracht 70, Den Seventoorn

De tekst is slecht leesbaar maar luidt:

1582
DEN SEVENTOORN

Deze huisnaam kwam al voor 1582 voor: als ‘vanouts genaempt Den Seventoorn’. Later staat er in eigendomsbewijzen van het huis de naam: ‘DE SEVEN TOORNEN’. In 1622 waren in het huis een brouwerij en een rosmolen gevestigd. De betekenis van de naam is niet bekend. Ook is niet duidelijk of er ooit een steen in de gevel heeft gezeten met een afbeelding die verwijst naar zeven torens.

De gevelsteen van Drachenfels-trachiet, werd vervaardigd door Willem van Kuilenburg en in 1941 bij een restauratie aangebracht.

Geveltekens in de buurt