Oudegracht 84

Jaartalsteen

Onder de ramen van de verdieping staat ‘ANNO’ en ‘1873’. Het jaar verwijst naar de verbouwing van de gevel die toen plaatsvond.

In 1705 kwam de huisnaam ‘HET KLEYNE HUIS TER HART’ voor. Het pand vormde tot 1600 een geheel met nummer 86.

Geveltekens in de buurt