Oudegracht 84

Onder de ramen van de verdieping staat ‘ANNO’ en ‘1873’, het jaar waarin de gevel werd verbouwd.

In de archieven wordt in 1705 het huis ook ‘HET KLEYNE HUIS TER HART’ genoemd. Het pand vormde tot 1600 een geheel met nummer 86.

Geveltekens in de buurt