Oudegracht 86

Boven de voordeur staat te lezen: ‘HET HERTENHUIS’. Daarboven een kalkstenen, verguld hert, gemaakt door Koos Boomstra.

De huisnaam ‘HUIS TEN HART’ wordt al genoemd in een stadsbrief van 1316:
‘den steenhuis, mitter koeken ende die hofstede ende die state, daar Beernt ten Hert op woent, egghen ende einden, alse gelegen is voor van graften tot after an sunte Jansvelt toe tusschen die Viebrugge ende sint Jacobsbrugghe’.
Het huis lijkt dus genoemd naar de toenmalige bewoner, Beernt ten Hert.

Dit 14-eeuwse huis bestond oorspronkelijk uit twee bouwlagen en een weergang. Het voorhuis kreeg er in de achttiende eeuw een verdieping bij.

Geschiedenis van het beeld
Midden 19e eeuw bevond zich een houten beeld van een hert aan de gevel van het pand. In het Centraal Museum is nog steeds het terracotta model (27 cm x 15,5 cm) daarvan te vinden. In 1970 maakte beeldhouwer Joop Wouters op basis daarvan een nieuw houten beeld. De kosten werden gedragen door de gemeente Utrecht en de toenmalige eigenaar. Al snel bleek het houten beeld niet bestand te zijn tegen zon en regen. De eigenaar beklaagde zich bij de gemeente Utrecht regelmatig over het verval van het beeld. Rond 1990 was het geheel verrot en waren verschillende delen -waaronder het gewei-  losgeraakt.
De gemeente Utrecht besloot, in overleg met het Geveltekenfonds, om een nieuwe kopie te laten maken, ditmaal van duurzamer materiaal. Koos Boomstra maakte die rond 1991, nu in Frans kalksteen.  Het beeld bleef lang in zijn atelier staan en werd op 6 maart 1996 boven de voordeur gemonteerd. Op 9 april 1996 is het beeld door wethouder Monumentenzorg  officieel onthuld.
Helaas is het beeld alweer aangetast: het hele hert is verguld geweest, inclusief het hoornen gewei.

(Met dank aan Cees Rampart, adviseur Erfgoed. 15-11-2017)

Dit is het oude beeld, vervaardigd door Joop Wouters. (In depot bij Afd. Erfgoed, Gemeente Utrecht

Geveltekens in de buurt