Oudegracht 345 – aan de werf

Op de door Koos Boomstra en Tsjerk Holtrop vervaardigde gevelsteen – aan de werf- staat een dolfijn met de tekst MMII ÚS HÛS (Fries: ‘2002’ ons huis’). De steen werd in maart 2004 in opdracht van de bewoonster aangebracht. De dolfijn geeft de relatie van de kelder met het water weer.

Geveltekens in de buurt