Prins Hendriklaan, tegenover 59

Beeld van St. Antonius met de tekst:
St. ANTONIUS
GASTHUIS

Het beeld stelt Antonius van Padua (1195 – 1231) voor, de patroonheilige van de franciscanen. Hij is de heilige voor veel zaken, waaronder ziektes zoals de pest en koorts.
De maker van het beeld is (vooralsnog) onbekend.

St Antonius is hier  afgebeeld in een franciscaner pij met het Christuskind als Salvator Mundi (redder van de wereld) op zijn arm. Het Christuskind heeft een wereldbol in zijn hand  en zit op een bijbel.
Het beeld verwijst daarmee naar het verhaal van de zieke St Antonius, die zich liet verzorgen op het landgoed van de bevriende graaf Tiso. Op een avond zag Tiso door de kieren van Antonius’ kamer een zeer fel licht schijnen. Hij was bang dat er brand was en gooide hij de deur open. Daar zag hij tot zijn verbijstering St Antonius staan met een fel licht uitstralend kind op zijn arm. Toen even later alles weer gewoon was, vroeg Antonius aan zijn vriend hier nooit met iemand over te praten. Dat beloofde Tiso maar na Antonius’ dood achtte hij zich van die belofte ontslagen. (bron)

Het pand is gebouwd als ziekenhuis in 1910, in opdracht van Monseigneur Van de Wetering, aartsbisschop van Utrecht. Het is ontworpen door de rijksbouwmeester  J.A.W.Vrijman en uitgevoerd onder leiding van de architect M.J.Rietbergen.

In de begintijd bevond de hoofdingang zich onder het beeld van St Antonius (in die tijd Prins Hendriklaan 40). In 1926 werden twee nieuwe vleugels aangebouwd en elf jaar later het “Maria Paviljoen”.
Het St. Antonius Gasthuis was een opvolger van het St. Andreas Gasthuis aan de Springweg.

Het ziekenhuis verhuisde in 1983 naar Nieuwegein. Een groot deel van de latere aanbouw en paviljoenen werd afgebroken en de rest werd door woningbouwvereniging Bo-Ex verbouwd tot appartementen. De eerste woningen werden in 1985 opgeleverd. Het complex heet nu Antoniushof.

Geveltekens in de buurt