Springweg 402 t/m 492

Het gevelbeeld rechts stelt Maria met kind voor, links de heilige Andreas. De apostel Andreas werd gekruisigd op een x-vormig kruis, dat later de naam Andreaskruis kreeg.
In het midden van de gevel bevindt zich een wapensteen met een Latijns kruis.

In 1873 werd het Andreasgasthuis in opdracht van de rooms-katholieke kerk gebouwd  door architect Alfred Tepe. Het is een vroeg ontwerp van Tepe in neo-gotische stijl. Het complex werd in 1983, met behoud van de gevel, verbouwd tot eenheden voor de gepensioneerde kloosterzusters van de Congregatie van de Zusters van Liefde. Zij woonden daar tot 2002.  Inmiddels bestaat het pand uit 49 (koop)appartementen.

Geveltekens in de buurt