Smeebrug – hoogte Oudegracht 277

Aan weerszijden van de Smeebrug zijn twee reliëfs aangebracht:

Noordzijde – smid met blaasbalg

Zuidzijde – twee smeden met aambeeld

De twee zandstenen beelden, met het thema ‘het ambacht van de smid’, zijn vervaardigd door Pieter d’Hont in 1948, in opdracht van Gemeentewerken Utrecht

Geveltekens in de buurt