Springweg 102 E

Tekst:

DOOR STOERE KRACHT
NAAR HET LICHT GEBRACHT

GEDENKSTEEN
AANGEBODEN AAN
DE NED. VER. VAN SPOOR
EN TRAMWEGPERSONEEL
DOOR DE GEZAMENLIJKE
BOUWVAKKERS
WERKZAAM AAN HET
N.V.HUIS

DEZE STEEN IS GESTELD 20 MAART 1925 DOOR
ANTOON PIETER MOLTMAKER OUD 11 JAAR

Afbeelding van een opgaande zon, en de allegorische voorstelling van de spoorwegen: een gevleugeld wiel.
De steen hangt aan de achterzijde van het pand, Oudegracht 245, en is te bereiken via de poort aan de Springweg 102

Antoon Pieter Moltmaker was de zoon van Petrus Moltmaker jr. (1882-1941), de voorzitter van de Neederlandsche Vereeniging voor Spoorwegpersoneel. Het jaartal 1925 lijkt niet te kloppen; dat zou 1926 moeten zijn. Zie: Utrecht in woord en beeld, jrg 1, 1925-1926, no 52, 26 maart 1926

Het huis maakt deel uit van het complex Oudegracht 245. Hierin was vanaf de 14e eeuw een klooster en later (1582) een weeshuis gevestigd. In 1925 werd het hele pand gekocht door de Neederlandsche Vereeniging voor Spoor- en Tramwegpersoneel, kortweg N.V. genoemd. Behalve een (socialistische) vakbond was het ook een gezelligheidsvereniging (met concerten, toneelvoorstellingen en andere ontspanning) voor spoorwegpersoneel, en werden er vergaderingen, congressen en cursussen gehouden.
Rond 1970 vertrok de organisatie, en na jarenlang leegstand, werd het pand ingericht als poppodium Tivoli. In 2014 vertrok het poppodium naar het muziekgebouw Tivoli-Vredenburg.

De geschiedenis van het pand is uitgebreid beschreven  in DUIC, 20-11-2020 – Tivolicomplex: klooster, weeshuis, podium, door Arjan den Boer,

Geveltekens in de buurt