Zoek in de databank naar geveltekens

Sluiten
Gevelteken overzicht | Springweg RSS feed voor deze sectie
springweg 102E (10) bew

Springweg 102 E

Gedenksteen Tekst: DOOR STOERE KRACHTNAAR HET LICHT GEBRACHT GEDENKSTEENAANGEBODEN AANDE NED. VER. VAN SPOOREN TRAMWEGPERSONEELDOOR DE GEZAMENLIJKEBOUWVAKKERSWERKZAAM AAN HETN.V.HUIS DEZE STEEN IS GESTELD 20 MAART 1925 DOORANTOON PIETER MOLTMAKER OUD 11 JAAR Afbeelding van een opgaande zon, en de allegorische voorstelling van de spoorwegen: een gevleugeld wiel. De steen hangt aan de achterzijde van het […]

Meer informatie
880px-Albert_Termote_Rabobank_Strosteeg_Springhaver_Utrecht

Strosteeg 83

Figuratieve gevelstenen Op de parkeergarage Springweg is in 1993 een poort met tufstenen reliëfs aangebracht, die van oorsprong waren geplaatst op de in 1986 gesloopte RABO-bank (oorspronkelijk Coöperatieve Centrale Raiffeisenbank) in de Sint Jacobsstraat 28. De beelden zijn uit 1956, ontworpen door Gerarda Rueter. De reliëfs geven het oorspronkelijk agrarische werkgebied van de Raiffeisenbank weer. […]

Meer informatie
springweg 402_maria

Springweg 402 t/m 492

Gevelbeelden en wapensteen Het gevelbeeld rechts stelt Maria met kind voor, links de heilige Andreas.De apostel Andreas werd gekruisigd op een x-vormig kruis, dat later de naam Andreaskruis kreeg.In het midden van de gevel bevindt zich een wapensteen met een Latijns kruis In 1873 werd het gebouw als ziekenhuis -het voormalige Andreasgasthuis- opgetrokken in opdracht […]

Meer informatie
springweg91 school (1)

Springweg 91

Gevelstenen Voormalige Marnixschool Op de linkersteen staat de volgende tekst uit Spreuken: DE VREEZE DES HEEREN IS HET BEGINSEL DER WETENSCHAP SP 1 VERS 7 Op de rechtersteen staat: MARNIX STICHTING In 1845 kwam hier de vierde Diaconieschool van de Nederlands Hervormde Kerk. De school werd in de stijl van het romantisch classicisme gebouwd.

Meer informatie
springweg84 bakker (2)

Springweg 84

Reclame, tegeltableau ‘Bakkerij van Doorn bakt het brood van het beste koren’ staat geschreven op de zijgevel van de hoek met de Zwaansteeg. In de plint bevindt zich een tegeltableau met de afbeelding van een bakker en twee broden. De tekst luidt: GEDEPONEERD HANDELSMERK ZOO BAKT MEN VAN HOLLAND MEEL In dit van oorsprong vijftiende-eeuwse […]

Meer informatie
springweg69_71 scherpenburch

Springweg 69-71

Figuratieve gekleurde gevelsteen SCHERPENBURCH (Scherpenburg) Op de zandstenen gevelsteen is een burchtpoort met bomen afgebeeld, met het onderschrift: DIT.HVIS.HEE.T. SCHERPENBVRCH De huisnaam is ontleend aan de eigenaar Henrik van Scarpenborch, die hier rond 1480 woonde. Het huis werd al in 1375 genoemd als ‘hoffstede Maes van den Zande’. De oudste gedeelten bevinden zich in de […]

Meer informatie
springweg51spaanse stoel

Springweg 51

Gevel- en jaarsteen SPAENCE STOEL Dit middeleeuwse diepe hoekhuis kreeg in 1646 een nieuwe pilastergevel. Boven de pilasters staan dit verbouwingsjaar en de huisnaam. In het midden wordt een rode stoel afgebeeld.

Meer informatie
springweg21_2 boven poort duitse orde

Springweg 21

Wapensteen Aan de achterzijde van het hotel Karel V (Springweg) bevindt zich op de muur, boven de deuren, de wapensteen. Rondom het wapen staat: ‘RIDDERLIJKE DUITSCHE ORDE BALIJE VAN UTRECHT’. Achter de muur bevindt zich het gebouwencomplex van ‘Het Duitse huis’. In een gedeelte hiervan is hotel Karel V gevestigd. ‘Het Duitse huis’ werd gesticht […]

Meer informatie
springweg 8_a

Springweg 8

Figuratief gekleurd gevelteken Tussen de vensters bevindt zich een keramieksteentje met de afbeelding van de heilige Vincentius a Paulo, omringd door zeven personen. Vincentius was een Franse priester (1581-1660).De idealen van Vincentius waren, armoede, nederigheid en naastenliefde. Hij werd in 1737 heilig verklaard.  Hij was de oprichter van de Congregatie Dochters van Liefde, in 1982 […]

Meer informatie
springweg 102

Springweg 102

Gebeeldhouwd timpaan Weeshuispoort In de laatgotische spitsboog wordt het wapen afgebeeld van Evert Zoudenbalch, stichter van het Elisabethgasthuis. Het wapen wordt vastgehouden door een weesjongen en een weesmeisje in de traditionele blauw-witte weeskledij. Het blauw-wit verwijst waarschijnlijk naar de kleuren van de beschermheilige van het weeshuis, Elisabeth van Thüringen. Onder het wapen staat de tekst: […]

Meer informatie