adres: springweg

Springweg 102 E

23 oktober 2021

GedenksteenTekst:DOOR STOERE KRACHTNAAR HET LICHT GEBRACHTGEDENKSTEENAANGEBODEN AANDE NED. VER. VAN SPOOREN TRAMWEGPERSONEELDOOR DE GEZAMENLIJKEBOUWVAKKERSWERKZAAM AAN HETN.V.HUISDEZE STEEN IS GESTELD 20...

Strosteeg 83

13 oktober 2017

Figuratieve gevelstenenOp de parkeergarage Springweg is in 1993 een poort met tufstenen reliëfs aangebracht, die van oorsprong waren geplaatst op...

Springweg 402 t/m 492

23 januari 2016

Gevelbeelden en wapensteenHet gevelbeeld rechts stelt Maria met kind voor, links de heilige Andreas.De apostel Andreas werd gekruisigd op een...

Springweg 91

20 november 2013

GevelstenenVoormalige MarnixschoolOp de linkersteen staat de volgende tekst uit Spreuken:DE VREEZE DES HEEREN IS HET BEGINSEL DER WETENSCHAP SP 1...

Springweg 84

20 november 2013

Reclame, tegeltableau‘Bakkerij van Doorn bakt het brood van het beste koren’ staat geschreven op de zijgevel van de hoek met...

Springweg 69-71

20 november 2013

Figuratieve gekleurde gevelsteenSCHERPENBURCH (Scherpenburg)Op de zandstenen gevelsteen is een burchtpoort met bomen afgebeeld, met het onderschrift:DIT.HVIS.HEE.T. SCHERPENBVRCHDe huisnaam is ontleend...

Springweg 51

20 november 2013

Gevel- en jaarsteenSPAENCE STOELDit middeleeuwse diepe hoekhuis kreeg in 1646 een nieuwe pilastergevel. Boven de pilasters staan dit verbouwingsjaar en...

Springweg 21

20 november 2013

WapensteenAan de achterzijde van het hotel Karel V (Springweg) bevindt zich op de muur, boven de deuren, de wapensteen. Rondom...

Springweg 8

20 november 2013

Figuratief gekleurd geveltekenTussen de vensters bevindt zich een keramieksteentje met de afbeelding van de heilige Vincentius a Paulo, omringd door...

Springweg 102

20 november 2013

Gebeeldhouwd timpaanWeeshuispoortIn de laatgotische spitsboog wordt het wapen afgebeeld van Evert Zoudenbalch, stichter van het Elisabethgasthuis. Het wapen wordt vastgehouden...