Springweg 162/164 – voormalige synagoge

Voormalige synagoge

Het Hebreeuwse opschrift heeft de tekst van Psalm 100 vers 1 en 2:
JUICHT VOOR DE HEER HEEL DE AARDE
DIENT DE HEER MET VREUGDE
KOMT VOOR ZIJN AANSCHIJN MET GEJUBEL

Vanaf 1789 kreeg de joodse gemeenschap van de Utrechtse overheid toestemming tot het houden van synagogediensten. In 1792 werd de uit 1618 daterende doopsgezinde schuilkerk voor deze diensten gehuurd. De synagoge werd in 1925 in opdracht van de Nederlandsch Israelitische Gemeente gedeeltelijk afgebroken en vervangen door een nieuw gebouw met godsdienstschool. De opdracht kreeg architect Harry Elte. De bouwstijl vertoont invloeden van de Amerikaanse architect Frank Lloyd Wright (1867-1959). Het gebouw is nu in gebruik door de Volle Evangelische Gemeente.

Geveltekens in de buurt