Springweg 21

Aan de achterzijde van het hotel Karel V (Springweg) bevindt zich op de muur, boven de deuren, een wapensteen. Rondom het wapen staat: ‘RIDDERLIJKE DUITSCHE ORDE BALIJE VAN UTRECHT’.

Achter de muur ligt het gebouwencomplex van ‘Het Duitse huis’. In een gedeelte hiervan is hotel Karel V gevestigd.

‘Het Duitse huis’ werd gesticht in 1231 en behoorde tot de Duitse Orde.

De steen werd in 1994 onthuld en herinnert aan het klooster van de Ridderlijke Duitse Orde, dat hier in 1346 werd gesticht. Twee jaar later werden een kerk en een ziekenhuis gebouwd. Er vonden voortdurend verbouwingen plaats. In 1823 werd het ziekenhuis het Rijkshospitaal, totdat in 1938 het Militair Hospitaal er zijn intrek nam. Na het vertrek van het Militair Hospitaal in 1990, kocht de Ridderlijke Duitse Orde de gebouwen op het voormalige kloosterterrein aan de kant van de Springweg terug. De commandeurswoningen werden gerestaureerd en op 27 maart in gebruik genomen.

Geveltekens in de buurt