Springweg 8

Tussen de vensters bevindt zich een keramieksteentje met de afbeelding van de heilige Vincentius a Paulo, omringd door zeven personen.

Vincentius was een Franse priester (1581-1660). Zijn idealen waren, armoede, nederigheid en naastenliefde en hij werd in 1737 heilig verklaard. Hij was de oprichter van de Congregatie Dochters van Liefde die in 1982 nog een van de grote zustercongregaties van de rooms-katholieke kerk was.

In Utrecht werd op 8 oktober 1849 de Vincentiusvereniging opgericht, die zich in 1886 hier vestigde. Het werk van deze lekenvereniging ligt voornamelijk op het terrein van sociale naastenliefde. In Utrecht uitte zich dat onder meer door het stichten van een keuken waar men warme maaltijden aan leerplichtige kinderen uitdeelde.

In 1964 was in dit pand nog de Bijzondere Raad van de Vincentiusvereniging gevestigd.

Geveltekens in de buurt