Springweg 8

Figuratief gekleurd gevelteken

Tussen de vensters bevindt zich een keramieksteentje met de afbeelding van de heilige Vincentius a Paulo, omringd door zeven personen.

Vincentius was een Franse priester (1581-1660).De idealen van Vincentius waren, armoede, nederigheid en naastenliefde. Hij werd in 1737 heilig verklaard.  Hij was de oprichter van de Congregatie Dochters van Liefde, in 1982 nog een van de grote zustercongregaties van de rooms-katholieke kerk.

In Utrecht werd op 8 oktober 1849 de Vincentiusvereniging opgericht, die zich in 1886 in het pand aan de Springweg vestigde. Het werk van deze lekenvereniging ligt voornamelijk op het terrein van sociale naastenliefde, die zich in Utrecht onder meer kenmerkte door het stichten van een keuken waar uitdelingen van warme maaltijden aan leerplichtige kinderen plaatsvonden.

In 1964 was in dit pand nog de Bijzondere Raad van de Vincentiusvereniging gevestigd.

Geveltekens in de buurt