Springweg 84

Reclame, tegeltableau

‘Bakkerij van Doorn bakt het brood van het beste koren’ staat geschreven op de zijgevel van de hoek met de Zwaansteeg. In de plint bevindt zich een tegeltableau met de afbeelding van een bakker en twee broden.

De tekst luidt:

GEDEPONEERD HANDELSMERK
ZOO
BAKT MEN VAN
HOLLAND MEEL

In dit van oorsprong vijftiende-eeuwse huis, dat in de zestiende en in de zeventiende eeuw werd vergroot, was gedurende drie eeuwen een bakkerij gevestigd. Het huis had verbindingen met de panden Zwaansteeg 2 en 4. De Zwaansteeg wordt al genoemd in 1390. Op deze plek werden in het midden van de vijftiende eeuw drie ‘kameren’ gebouwd, waarvan de nummers 2 en 4 over zijn.

Geveltekens in de buurt