Springweg 91

Voormalige Marnixschool

Op de linkersteen staat de volgende tekst uit Spreuken:

DE VREEZE DES HEEREN
IS HET BEGINSEL DER
WETENSCHAP SP 1 VERS 7

Op de rechtersteen staat:
MARNIX
STICHTING

In 1845 kwam hier de vierde Diaconieschool van de Nederlands Hervormde Kerk. De school werd in de stijl van het romantisch classicisme gebouwd.

Geveltekens in de buurt