Stadhuisbrug 1

Herdenkingssteen

Op de borstwering van het stadhuis, op de linkerzijde, is een herdenkingssteen aangebracht met de tekst:

1919 ALGEMEEN KIESRECHT 2019

MANNEN 1917  VROUWEN 1919

100 JAAR RECHT OM TE KIEZEN

In het midden is het logo van de vrouwenkiesrechtstrijd te zien: Vrouwe Justitia en de woorden Jus Suffragii (=recht om te kiezen). Dit logo werd gebruikt ten tijde van de strijd voor vrouwenkiesrecht, zowel door de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht, als de Wereldbond voor Vrouwenkiesrecht.

Het initiatief is genomen door het Utrechts Geveltekenfonds, gefinancierd door Werkgroep Directe Voorzieningen en de steen is ontworpen en gemaakt door Britt Nelemans. Hij werd onthuld op 27 september 2019 door burgemeester Jan van Zanen en initiatiefnemer Marjet Douze, webredacteur van het UGTF.

Zie voor meer informatie en foto’s van de onthulling het nieuwsbericht over de onthulling.

 

Geveltekens in de buurt