Strosteeg 29

Herdenkingssteen

Gekleurde stenen banderol, met de tekst

KALENDIS OCTOB. XXXI  A· CIƆIƆCCXVII

Kalendis oktober 31 anno 1717. Kalendis is een vervoeging van kalendae, en dat betekent strikt genomen ‘eerste dag van de maand’. Misschien is het hier gebruikt in de zin van ‘feestdag’.

Met herdenkingssteen:

31 OKTOBER 1717
WERD DE ORIGINELE GEDENKSTEEN
GEPLAATST IN DE
LUTHERSE SCHUILKERK
GEVESTIGD IN DE STROSTEEG
DEZE REPLICA IS GEPLAATST BIJ
HERDENKING 500 JAAR REFORMATIE
31 OKTOBER 1517-2017

BEELDHOUWER RUUD van de VLIET

Geschiedenis van de steen:

Vanaf 1624 (tot de verhuizing in 1745 naar de Hamburgerstraat) bevond zich in de Strosteeg een (schuil)kerk van de Lutherse Gemeente. In de Strosteeg en omliggende stegen, leefden rond de kerk een Lutherse gemeenschap: er stond een schooltje, de dominee, de schoolmeester en verschillende Lutherse families woonden er.
Op 31 oktober 1717 herdachten de Lutheranen in Utrecht, o.l.v. hun voorgangers Johan Albert Veltgen en Henricus Hollenhagen, dat Maarten Luther 200 jaar eerder zijn stellingen op de deur van de slotkerk in Wittenberg spijkerde. Zij lieten op hun kerkje, de stenen banderol aanbrengen. Nicolaas van der Monde maakte in 1840 nog een tekeningetje van de herdenkingssteen; daarna is de steen verdwenen.

Het UGTF nam het initiatief om de steen opnieuw te laten maken, om zo de aandacht te vestigen op de ‘Lutherse historie’ van de Strosteeg. De herdenking van 500 jaar Luther (1517-2017) vormde een goede aanleiding voor de herplaatsing.

Bron: Een Luthers dorpje in de Strosteeg, van Paul Krijnen. In: Tijdschrift Oud Utrecht, oktober 2017 (pag. 174-175)

De onthulling vond plaats op 31 oktober 2017. Paul Krijnen hield een toespraak over het project en over de geschiedenis van de Lutherse gemeenschap in Utrecht in de 17e en 18e eeuw.

 

Geveltekens in de buurt