Strosteeg 83

Bij de parkeergarage Springweg staat deze poort met tufstenen reliëfs. De reliëfs komen van de RABO-bank (oorspronkelijk Coöperatieve Centrale Raiffeisenbank) in de Sint Jacobsstraat 28. De bank werd in 1986 gesloopt en de reliëfs zijn in 1993 op deze poort geplaatst. De beelden zijn in 1956 ontworpen door Gerarda Rueter. Ze geven het oorspronkelijk agrarische werkgebied van de Raiffeisenbank weer.

De oorspronkelijk plek van de ‘poort’ aan de gevel  in de St. Jacobsstraat

Topsteen

Beeldmerk in die tijd van de Coöperatieve Raiffeisenbank. Het symboliseert de coöperatie.

Links (van boven naar onder):

Graan oogsten

Graanschoven

Zaaien

Grond bewerken

Wortels en knollen

Rechts (van boven naar onder)

Zuivel verwerken

Melken

Varkens hoeden

Schapen hoeden

Broden en worsten(?)

Op het dak stonden twee beelden van A.C.Termote: ‘De voorzichtigheid’ en ‘De Betrouwbaarheid’ (begrippen uit het bankwezen, in die tijd). De beelden hebben bovenop de parkeergarage gestaan, maar zijn in 2008 weggehaald: er zaten scheuren in en men was bang dat er stukken naar beneden zouden vallen. Zie ook het artikel:  Rookworsten en suikerbieten, door Marijke Brunt. Binnenstadskrant, maart 2016.

Op de gevel in de Jacobsstraat zaten ook nog twee stenen van de beeldhouwer Th. van der Nahmer: de gevelsteen ‘Overvloed’ en ‘Welvaart’. Deze stenen zijn naar de Gemeente Utrecht gegaan, met het idee om deze in de opgeknapte huizen in Wijk C te verwerken (Bron: Utrechts Nieuwsblad/NZC, donderdag 26 september 1985, p. 19). Dat is tot op heden niet gebeurd.
Er was onduidelijkheid of deze twee gevelstenen door Nahmer zijn gemaakt. Dat blijkt wel het geval. Op de website  Kijken naar Beelden, van TWM van Berkel wordt de zoektocht naar de toeschrijving van ‘Overvloed’ en ‘Welvaart’ aan Nahmer, beschreven.

Th. van der Nahmer maakte ook de gevelstenen van de twaalf tekens van de dierenriem. Deze waren onder de daklijst van het pand in de Jacobstraat aangebracht. Deze stenen zijn verplaatst naar twee muren op een terrein tussen de Willemstraat/Varkensmarkt/Waterstraat: Korte Hamstraat 1 en Waterstraat 20-26

In een verslag van de opening van het nieuwe gebouw van de Raiffeisenbank, wordt helaas weinig gezegd over de verschillende gevelstenen.

In Duic, nr 67 (oktober 2018), p. 17, staat een uitgebreid artikel van de hand van Arjan den Boer

Geveltekens in de buurt