Strosteeg 83

Figuratieve gevelstenen

Op de parkeergarage Springweg is in 1993 een poort met tufstenen reliëfs aangebracht, die van oorsprong waren geplaatst op de in 1986 gesloopte RABO-bank (oorspronkelijk Coöperatieve Centrale Raiffeisenbank) in de Sint Jacobsstraat 28. De beelden zijn uit 1956, ontworpen door Gerarda Rueter. De reliëfs geven het oorspronkelijk agrarische werkgebied van de Raiffeisenbank weer.

 

 

 

 

 

 

De oorspronkelijk plek van de ‘poort’ aan de gevel  in de St. Jacobsstraat

 

 

Topsteen

 

Beeldmerk in die tijd van de Coöperatieve Raiffeisenbank. Het symboliseert de coöperatie.

 

 

 

 

Links (van boven naar onder):

 

 

 

Graan oogsten

 

 

 

Graanschoven

 

 

 

 

 

Zaaien

 

 

 

 

 

Grond bewerken

 

 

 

 

 

 

Wortels en knollen

 

 

 

 

Rechts (van boven naar onder)

 

 

 

Zuivel verwerken

 

 

 

 

 

 

 

Melken

 

 

 

 

 

 

Varkens hoeden

 

 

 

 

 

 

Schapen hoeden

 

 

 

 

 

Broden en worsten(?)

 

Op het dak stonden twee beelden van A.C.Termote: ‘De voorzichtigheid’ en ‘De Betrouwbaarheid’ (begrippen uit het bankwezen, in die tijd). De beelden hebben bovenop de parkeergarage gestaan, maar zijn in 2008 weggehaald: er zaten scheuren in en men was bang dat er stukken naar beneden zouden vallen. Zie ook het artikel:  Rookworsten en suikerbieten, door Marijke Brunt. Binnenstadskrant, maart 2016.

Op de gevel in de Jacobsstraat zaten ook nog twee stenen van de beeldhouwer Th. van der Nahmer: de gevelsteen ‘Overvloed’ en ‘Welvaart’. Deze stenen zijn naar de Gemeente Utrecht gegaan, met het idee om deze in de opgeknapte huizen in Wijk C te verwerken (Bron: Utrechts Nieuwsblad/NZC, donderdag 26 september 1985, p. 19). Dat is tot op heden niet gebeurd.
Er was onduidelijkheid of deze twee gevelstenen door Nahmer zijn gemaakt. Dat blijkt wel het geval. Op de website  Kijken naar Beelden, van TWM van Berkel wordt de zoektocht naar de toeschrijving van ‘Overvloed’ en ‘Welvaart’ aan Nahmer, beschreven.

Th. van der Nahmer maakte ook de gevelstenen van de twaalf tekens van de dierenriem. Deze waren onder de daklijst van het pand in de Jacobstraat aangebracht. Deze stenen zijn verplaatst naar twee muren op een terrein tussen de Willemstraat/Varkensmarkt/Waterstraat: Korte Hamstraat 1 en Waterstraat 20-26

In een verslag van de opening van het nieuwe gebouw van de Raiffeisenbank, wordt helaas weinig gezegd over de verschillende gevelstenen.

In Duic, nr 67 (oktober 2018), p. 17, staat een uitgebreid artikel van de hand van Arjan den Boer

 

 

 

Geveltekens in de buurt