Willemsplantsoen 4 – 7

Huisnamen, jaartalsteen

De  huisnamen Schoonauwe (nr 4), Torenvliet (nr 5), Rynwyk (nr 6) en Donckhof (nr 7) zijn gegeven door Cornelis Deelder, van 1884-1924 pastoor van de Oud-katholieke kerk. De panden zijn vernoemd naar de landhuizen waarin begin 18e eeuw Franse religieuze vluchtelingen werden opgevangen. (Zie: Willemsplantsoen 3)
De panden werden gebouwd in 1914.

Nr. 4.
De naam verwijst naar het huis Schoonouwe, aan de Houtensewetering tussen Houten en Schalkwijk. Daar woonden vanaf 1727-1758 een groep Franse karthuizers (gevlucht uit Frankrijk), die zich onder de jurisdictie van oud-katholieke aartsbisschop Barchman Wuytiers hadden gesteld. Voor de laatste twee karthuizers werd door de pastoor in Utrecht huisvesting gevonden. (Zie: Tijdschrift Oud Utrecht, dec. 2020. p. 8)

Nr 5
huize Torenvliet lag in Valkenburg(nu Katwijk) bij Leiden

nr 6.
In de 18e eeuw werd Rynwyk (landgoed bij Zeist) bewoond door uitgeweken geestelijken uit het Belgische cisterciënzer klooster d’Orval. Dezen waren naar Nederland gevlucht omdat zij in 1713 de bul Unigenitus tegen de Jansenisten niet wilden accepteren. Eerst vonden zij onderdak op ‘Torenvliet’ bij Leiden.
nr 7

Geveltekens in de buurt