Zandbrug – Oudegracht 2/Van Asch van Wijckskade 1

Herinneringssteen/naamsteen/jaartalsteen

Herinneringssteen

In de kademuur aan de noordzijde van de Zandbrug (aan de oostzijde van de Oudegracht/zijde van Van Asch van Wijckskade) is een steen aangebracht met het wapen van Utrecht en de tekst:

DEZE STEEN GELEGD
DOOR
Mr N.P.J.KIEN
BURGEMEESTER
DER STAD UTRECHT
(? niet leesbaar) APRIL 1842

Daaronder, toegevoegd:

VERLEGD 1862

foto Arjan den Boer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De steen is zeer beschadigd
Nicolaas Pieter Jacob Kien (‘s-Hertogenbosch, 19 april 1800 – Laken, 17 juli 1879) was burgemeester van Utrecht van 1839 tot 1878.

De Zandbrug is een van oorsprong laatmiddeleeuwse brug. Ten noorden van de Zandbrug ligt de toegang tot de Stadsbuitengracht en de rivier de Vecht met de Weerdsluis aan de Bemuurde Weerd. Tot de afbraak in 1845 (tot 1862) stond op deze plek de Weerdpoort.

De datum 1842 refereert naar alle waarschijnlijkheid aan de bouw van de nieuwe brug die toen gebouwd werd over de stadsbuitengracht (1) In 1862 werden de laatste twee torens van de Weerdpoort afgebroken. Waarschijnlijk is bij de afbraak van de torens, de steen verhuisd naar deze kademuur.

Naamsteen/Jaartalsteen

Op de burg is link van de boog de naam, en rechts een jaartal aangebracht:

ZANDBRUG     ANNO 1915

Volgens A. van Hulzen (2) ontleent de brug haar naam aan de zandplaten die hier vroeger lagen. De latere Wijk C stond vroeger bekend als ‘t Zand.
Het is voor ons vooralsnog niet bekend waaraan het jaar 1915 refereert.

 

  1. Bron: A van Hulzen, Utrecht op oude prenten; langs de singels. Kruseman, 1982. p. 41
  2. Bron: A. van Hulzen, Utrecht op oude foto’s; van de Weerd naar Tolsteeg, Kruseman, 1978. p. 41

Geveltekens in de buurt