Nieuwsbrief UGTF Mei 2023

Catharijnepoort

Op vrijdag 31 maart werd bij de brug tussen TivoliVredenburg en het Centraal Station een plaquette onthuld als herinnering aan de Catharijnepoort die daar vroeger stond. Het is een schitterend beeldhouwwerk in marmer geworden gemaakt door beeldhouwer Toon Rijkers. De plaquette toont niet alleen de Catharijnepoort, maar ook het zegel van keizer Hendrik V, die in 1122 Utrecht stadsrechten verleende. In het kader van Utrecht 900 jaar heeft het UGTF voorgesteld om deze steen te maken en de werkgroep Directe Voorzieningen van de gemeente Utrecht heeft daarna de uitvoering ervan op zich genomen.

Voor meer info zie: https://ugtf.nl/wp/listing/vredenburgkade-11-hoek-vredenburg/

De steen met de Catharijnepoort

Herman Saftleven

De belangrijke schilder Herman Saftleven woonde tientallen jaren op Achter St. Pieter 7. Hij was een veelzijdig schilder, die onder meer interieurs, portretten, landschappen en bloemstillevens maakte. In de loop der jaren maakte hij ook tientallen prachtige tekeningen van de stad Utrecht. Met name de stadswallen en directe omgeving hadden zijn aandacht. In die tekeningen legde hij de complete situatie van de stadsomwalling vast, zoals die in de loop der eeuwen tot stand gekomen was. Voor de Utrechtse historiografie zijn ze daarom ook van groot belang. Samen met de Vereniging Oud-Utrecht, die dit jaar 100 jaar bestaat, wil het UGTF een steen voor deze grote Utrechtse kunstenaar realiseren.

Crowdfunding gevelsteen voor Joke Smit

In 1967 schreef Joke Smit (1933 -1981) het beroemde artikel Het onbehagen bij de vrouw. Het riep veel emoties op, gaf aanleiding tot felle discussies en leidde tot de tweede feministische golf in Nederland. Het artikel was en is een bron van inspiratie voor een hele generatie vrouwen. Daarom willen we haar eren met een herdenkingssteen.
Joke Smit werd in 1933 geboren op de Merwedekade 177bis en daar wilden we de steen onthullen op of rond haar 90ste geboortedag: 27 augustus 2023. Maar enkele buurtbewoners vreesden voor te veel toeloop en hebben bezwaar gemaakt tegen het plan. Woningbouwcorporatie Portaal -de eigenaar van het pand- had toestemming gegeven maar kon niet anders dan deze intrekken. We hebben toe een andere, en zeker even passende, locatie gevonden in het Joke Smitplein, vlak bij het stadscentrum van Utrecht. Daar is het plan enthousiast ontvangen door de bewonerscommissie en ook veel bewoners reageren zeer positief. Niet gek als je weet dat de eerste bewoners -met succes hebben gestreden voor de naamgeving van het plein, en dat tegen het advies van de straatnamencommissie in.

Het Wilhelmina Drucker Fundatie geeft een grote financiële bijdrage en woningbouwcorporatie Portaal was zo aardig om, ondanks de andere locatie, toch haar bijdrage te handhaven. Dat dekt maar een deel van de kosten en daarom zijn we een crowdfunding actie gestart. De stroom van giften die volgde heeft ons aangenaam verrast en het streefbedrag is inmiddels behaald. Het project gaat dus door.! Er is al een voorlopige datum voor de onthulling: 26 augustus. Burgemeester Sharon Dijksma heeft toegezegd om dan de steen te onthullen.

Joke Smit

Lofen

Er lag nog een plan om samen met Dom Under bij het toegangspoortje aan de Vismarkt naar het voormalige paleis Lofen een afbeelding van het paleis te plaatsen. Dat plan is, mede door de herinrichting van de Vismarkt, voorlopig van de baan.

Website: Gevelstenen uitgelicht

Bewoners wijzen ons regelmatig op een gevelsteen die niet op onze site staat. We gaan dan kijken en uitzoeken waarom die steen hier hangt, uit welke tijd hij is, wie de maker is enz.  Recent wezen bewoners ons op twee redelijk nieuwe stenen: een in de Tulpstraat en een in de Korte Nieuwstraat. Internet leverde niet veel op, maar de bewoners hielpen ons een heel eind op weg. Maar wie de maker was bleef onduidelijk. Totdat het opviel dat beide stenen qua stijl behoorlijk op elkaar leken. Al reducerend en deducerend met de twee bewoners was de conclusie: beide stenen zijn gemaakt door Gert (Gerdie) van Geelen. Hij heeft lang in de Tulpstraat gewoond en is autodidact op het gebied van gevelstenen.

Zo blijkt het werken voor onze site vaak teamwerk: mensen sturen foto’s van en tips over nieuwgevonden gevelstenen.  Anderen weten dan meer van de achtergrond of maken prachtige foto’s. We zijn heel blij met enthousiaste stadsgenoten!

Dus: ziet u een gevelteken dat nog niet op onze site www.ugtf.nl staat? Of heeft u informatie die er niet opstaat? Meld het dan aan de webredacteur Marjet Douze:  m.douze@ugtf.nl

Tulpstraat

Korte Nieuwstraat