Oudegracht 245

Jaartalstenen

1491 en 1839

Tussen 1248 en 1267 werd hier een klooster gesticht. Na de reformatie in, 1582, werd dit Regulierenklooster opgeheven, en in gebruik genomen door het Elisabethsweeshuis. Dit huis was in 1491 gesticht door Everaert Zoudenbalch, en stond oorspronkelijk naast kasteel Vredenburg. Vanaf 1796 werd het het Gereformeerd Burgerweeshuis genoemd.
In 1839 kreeg het pand een nieuwe gevel.

In 1926 waren er nog veertien weeskinderen over en verhuisde het weeshuis naar het veel kleinere pand, aan de Nieuwegracht 98.
Vanaf die tijd vestigde de Nederlandsche Vereeniging voor Spoor- en Tramwegpersoneel in het pand, en werd het bekend onder de naam ‘NV-huis’.  Begin jaren ’80 werd het pand gekraakt en werd het gebruikt als poppodium, onder de naam Tivoli (tot 2014)

Geveltekens in de buurt