Straat: oudegracht

Oudegracht 111 – Klein Fresenburg

1 juli 2012

Klein Fresenburg maakte oorspronkelijk deel uit van het grote huis Fresenburg, maar werd na een verbouwing in 1569 door eigenaar...

Oudegracht 99 – Oudaen

1 juli 2012

De gevelsteen vermeldt de naam: ‘HET HUYS OUDAEN’. Boven het zandstenen poortje staat het bouwjaar ‘M.DCL.XXX’ (1680). Op de sluitsteen...

Oudegracht 90 – De Pauw

1 juli 2012

Deze steen met het opschrift: DE PAUW 1715 is in mei 1963 bij een restauratie aangebracht. De huisnaam wordt voor...

Oudegracht 84

1 juli 2012

Onder de ramen van de verdieping staat ‘ANNO’ en ‘1873’, het jaar waarin de gevel werd verbouwd. In de archieven...

Oudegracht 80, Spaansche zee

1 juli 2012

Op deze gekleurde gevelsteen is een varende driemaster afgebeeld met het opschrift ‘SPAANSCHE ZEE’. Omstreeks 1920 is de huidige gevelsteen...

Oudegracht 70, Den Seventoorn

1 juli 2012

De tekst is slecht leesbaar maar luidt: 1582 DEN SEVENTOORN Deze huisnaam kwam al voor 1582 voor: als ‘vanouts genaempt...

Oudegracht 60

1 juli 2012

Hoog in de gevel zit een gevelsteen  met twee dansende kalveren rond een aantal bakkerswaren, waarboven de huisnaam ‘DE KALVREDANS’...

Oudegracht 55, Cranesteyn

1 juli 2012

Op de kroonlijst staat: CRANESTEYN. Dit huis behoort met Oudaen, Fresenburg en Blankenburg tot de belangrijkste middeleeuwse weerganghuizen van Utrecht....

Oudegracht 47, De Galisse

1 juli 2012

DE GALISSE Het hoekhuis Oudegracht 47, DE GALISSE, stamt uit de middeleeuwen. De naam van het huis Galissen (of de...

Oudegracht 46, De Witte Vosch

1 juli 2012

OP de daklijst staat: ‘WITTE VOSCH’. De huisnaam stamt uit 1661.