Zoek in de databank naar geveltekens

Sluiten
Gevelteken overzicht | Nieuwegracht RSS feed voor deze sectie
Nieuwegracht 11_John van Erve

Nieuwegracht 11

  Gedenksteen Aan de gevel is een uit natuursteen gehouwen gedenksteen aangebracht, waarop te lezen valt: TER GEDACHTENIS VAN JACOB EN CORNELIA VERVOORN AO 1784 HET GER. BURGER WEESHUIS Op 22 maart 1737 kocht de advocaat Jacob Vervoorn, gehuwd met Maria Porcelius, dit huis van Caspar Burman, raad in de vroedschap en schepen. Jacob Vervoorn […]

Meer informatie
hofpoort

Nieuwegracht tussen 5 en 11- Hofpoort

 Wapensteen en jaartalsteen In het fronton van het uit 1617 daterende, in rustica, uitgevoerde poort, is het wapen van de Staten van Utrecht en de kop van een sater aangebracht. (Een poort die al bestond ten tijde van de Paulusabdij). Rustica is een manier van steenbehandeling waarbij ruwe onbewerkte steen wordt nagebootst door blokken natuursteen […]

Meer informatie
agnietenstraat 8_12

Nieuwegracht 205 – Pallaeskameren

Stichtingssteen en wapenstenen Pallaeskameren Boven de monumentale classicistische toegang van het hoofdgebouw, bevindt zich een steen die geflankeerd wordt door ionische pilasters. Daartegenaan bevinden zich kunstig gedraaide hoornen des overvloeds die rechts eindigen met een zak met koren en links met een zak met geld. De steen wordt bekroond door een segmentvormig fronton met daarin […]

Meer informatie
zoudenbalchhuis

Nieuwegracht 98 – Evert Zoudenbalchhuis

Wapen- en naamsteen Evert Zoudenbalchhuis. Op een gebeeldhouwde steen staat het wapen met helmteken van Zoudenbalch weergegeven, en de tekst: EVERAERT ZOUDENBALCH STICHTER VAN DIT WEESHUIS In 1918 kocht de Stichting Evert Zoudenbalch dit pand van de familie De Beaufort als nieuwe behuizing voor het weeshuis, dat vanaf 1582 in het voormalig Regulierenklooster was gevestigd. […]

Meer informatie
wijkgebouw Nicolaikerk

Nieuwegracht 87

Naamsteen, tegeltableau met naam, jaartal Boven het poortje bevindt zich een steen waarop in neogotische letters te lezen staat: ‘SIONS-KAMEREN’. Dit is de enige overgebleven aanduiding van vijftien vrijwoningen voor armen die tussen 1407 en 1461 werden gesticht door de schoenmaker Claes Govertsz. Cas en zijn vrouw Claer Henricsdochter. Bijna alle huisjes zijn in 1960 […]

Meer informatie
st maarten huis loenersloot

Nieuwegracht 20 – Huis Loenersloot

Figuratieve gevelstenen Boven de gotische poortingang van het huis LOENERSLOOT bevindt zich een zestiende-eeuwse steen met de afbeelding van een paard, waarop frontaal Sint Maarten staat met een bedelaar aan zijn voeten. Het huis Loenersloot is genoemd naar de weduwe van Jonkheer Joost van Aemstell van Mijnden, heer van Loenersloot, die het huis in 1579 […]

Meer informatie
aardkloot

Nieuwegracht 15

Figuratief geveltopteken Beeld van Hercules, met het hemelgewelf op zijn nek In het begin van de twintigste eeuw stonden twee houten Atlasbeelden op deze achttiende-eeuwse panden. Sinds 1997 staat hier een bronzen beeld van de jonge Hercules als geveltopteken. Het werd vervaardigd door de  beeldhouwer Ton Mooy. Hij heeft een eigen interpretatie gegeven van het […]

Meer informatie